Mathematical Inspirations in Contemporary Art in Krakow

Venue: Galeria Pryzmat 
Dates: July 02 - July 21

Participants:
 1. Leon Chwistek
 2. Andrzej Bednarczyk, http://www.calculatoriummundi.com
 3. Tamara Berdowska, http://www.artlist.pl/Home_page/Exhibition/1134-Tamara_Berdowska._Obrazy,_kompozycje_przestrzenne.html
 4. Jerzy Kałucki, http://www.kalucki.pl/ 
 5. Leszek Oprządek, http://www.pirschke.com/leszek2.htm
 6. Ryszard Otręba
 7. Jan Pamuła, http://www.wfp.asp.krakow.pl/pamula/
 8. Marcin Pawłowski
 9. Włodzimierz Pluta
 10. Jacek Sroka, http://www.sroka.pl 
 11. Krzysztof Tomalski
 12. Marian Warzecha
 13. Adam Wsiołkowski, http://www.wsiolkowski.art.pl/