Sponsors

 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministry of Science and Higher Education
  
 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Foundation for Polish Science
  
Województwo Małopolskie
Małopolska Region
  
University of WarsawUniwersytet Warszawski
University of Warsaw
  
       Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
AGH University of Science and Technology
  
 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Tadeusz Kosciuszko Cracow University of Technology
  
 Ericpol Sp. z o.o.
  


Honorary Patron

President of Poland Bronislaw Komorowski